English
Kunst

Sluipweg van Hans van Houwelingen

Op de omwalling rondom het Kunstfort bij Vijfhuizen heeft beeldend kunstenaar Hans van Houwelingen een 400 meter lang pad van oude grafstenen aangelegd.
De oorspronkelijke functie van deze plek maakt van dit smalle pad als het ware een sluipweg.

Het kunstwerk heet dan ook: Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen. De kunstenaar doelt hiermee op het bijzondere feit dat er bij dit militaire verdedigingsbolwerk nooit strijd is geleverd en er nooit één dode is gevallen. Dit pad van gerecyclede grafstenen biedt als het ware alsnog een plek aan de dood. Zoals het fort gerecycled is om de kunst te dienen, zo wordt de dood ‘gerecycled’ om zich bij de geschiedenis van het fort te voegen.

 

Het verloop van project 'Sluipweg'
Op woensdag 18 oktober 2006 is de eerste fase van het project van Hans van Houwelingen; 'Sluipweg' voltooid. Op dat moment is de eerste steen gelegd die beschikbaar werd gesteld door de familie Kwant uit Haarlem.
Op donderdag 4 januari 2007 is door het Kunstfort in samenwerking met Hans van Houwelingen een begin gemaakt met de eerste tientallen meters van het pad. Er werd ruim 20 meter aan stenen gelegd.
Op dinsdag en woensdag 29 en 30 mei 2007 zijn er ruim honderd nieuwe grafstenen aan het pad op het Kunstfort toegevoegd.
In de laatste fase van project 'Sluipweg' zijn vele grafstenen aan het pad op het Kunstfort toegevoegd. Dit is gebeurd op dinsdag 7 oktober en woensdag 8 oktober 2008.

Publiciteit
Naast de uitzending van AVRO’s Kunstuur over dit indrukwekkend pad, hebben we reeds veel publiciteit kregen. Onder andere bij televisieprogramma ‘Gezocht’ van de E.O., radioprogramma ‘De Avonden ‘ van de VPRO.

Uitzending VPRO De Avonden
Uitzending AVRO's Kunstuur

 

Donatiestop
Sinds het project loopt werden er geregeld grafstenen aangeboden aan het Kunstfort bij Vijfhuizen. Nu we de laatste fase van het project zijn ingegaan, is het project voorzien van voldoende grafstenen.

Opening Sluipweg
Op zondag 10 mei 2009 wordt Sluipweg officieel geopend.
Een ieder die zijn/haar steen heeft gedoneerd wordt hiervoor uitgenodigd.