English
Kunst

De passie van het verzamelen

Speed Bump bijt de spits af van een reeks van exposities over de fascinatie voor het verzamelen.(1) Zo komt in het najaar de ‘trenchart’-collectie (kunstnijverheid uit de loopgraven, vervaardigd door de soldaten zelf) van verzamelaar S.F.Schütz naar het Kunstfort.

Het verzamelen van kunst is van alle tijden. De vroegste kunstcollecties waren zogeheten ‘Kunst- und Wunderkammern’, aangelegd door de elite van de vorige eeuwen. Zij toonden met trots een bonte verzameling van rariteiten en dingen uit verre landen. De clerus en de adel lieten zich voor een ‘hoger doel’ in fresco's en schilderijen vereeuwigen en hingen, tot afgrijzen van de jeugd, hun kerken en paleizen vol tot aan het plafond.(2)

Met de opkomst van de ‘verlichte’ musea zijn kunstverzamelingen openbaar toegankelijk geworden en vormen zij sindsdien de culturele basis van elke natie. Vandaag is het verzamelen gedemocratiseerd en in principe voor iedereen mogelijk. Het is een keuze, die men kan maken. Wat wil je verzamelen en wat is het je waard?

Het verzamelen van werk uit oplagen doet er nog een schepje boven op. Als derivaat van de kunstmarkt ondermijnt de multiple de originaliteit van het kunstwerk en van de kunstenaar op zich, en zou uiteindelijk op lange termijn de kunstmarkt zelfs onderuit kunnen halen. Als meest bekend voorbeeld dient Joseph Beuys, die met zijn handtekening alledaagse voorwerpen tot kunst verklaarde, om als ‘kunstactivist’ de commercialisering van de kunst tegen te werken.

In dit spanningsveld opereert dus de verzamelaar van hedendaagse kunst, en toch: De collectie van Frans Oomen weerspiegelt bovenal zijn passie en fascinatie voor de Kunst.

1. Speed Bump is de titel van een fotowerk van Alex Kals (2005)

2. Zoals momenteel op de tentoonstelling ‘Koninklijk Kabinet van Schilderijen’ in het Mauritshuis in Den Haag te zien is.