English
Kunst

Erik Andriesse - Dode Dierentuin 19.03-04.06.2017

Erik Andriesse - Dode Dierentuin
19.03 - 04.06.2017
 
Kunstfort bij Vijfhuizen begint het voorjaar met Erik Andriesse – Dode Dierentuin. In deze tentoonstelling vereeuwigt Erik Andriesse (1957 – 1993) de ontembare natuur: een mysterieus gezelschap van zonnebloemen, amaryllissen, vogelskeletten en apenschedels bevolkt de Genieloods van het fort.
 
 
In de jaren 70 en 80 is Andriesse onderdeel van  een generatie kunstenaars die zich opnieuw richt op de schilderkunst – vol energie, met verf en kwast in de handen. In politiek en klimatologisch turbulente tijden, toen en vandaag, confronteert hij ons met de kracht van de natuur. Maar in zijn werk ligt ook een mogelijke toekomst: een vervreemdende realiteit waarin dieren en planten terug naar ons kijken, en een door de mensheid verwoeste aarde allang verlaten hebben.
 
De virtuoze kunstenaar overlijdt op 35-jarige leeftijd, maar heeft dan al naam gemaakt. Oud-Stedelijk directeur Wim Beeren is groot liefhebber en het Van Goghmuseum organiseert in 1988 een solotentoonstelling. Maar Erik Andriesse toont zijn werk ook op ongewonere plekken, waaronder twee forten. Tegenwoordig is zijn oeuvre vertegenwoordigd in diverse museale en private collecties. Uit de laatste groep presenteert het Kunstfort een selectie van zelden getoond werk.
 
Feestelijke opening op zondag 19 maart. U bent welkom vanaf 15.00. Openingswoord om 15.30, gevolgd door muziek uit Erik Andriesse’s collectie, gedraaid door Arif
 
Erik Andriesse - Dode Dierentuin
19.03 - 04.06.2017
 
This Spring, Kunstfort bij Vijfhuizen opens with Erik Andriesse – Dode Dierentuin. In this exhibition Erik Andriesse (1957 – 1993) immortalizes untamable nature: a mysterious gathering of sunflowers, amarylisses, skeletons and skulls haunts the “Genieloods” shed of the fort.

In the 70s and 80s, Andriesse is part of a generation of artists that again focuses on the art of painting – full of energy, with brush and paint in their hands. In politically and climatic troubled times, back then as well as today, he confronts us with the power of nature. But in his work there is a possible future too: a world in which nature looks back at us and has left an earth overgrown by man.
 
The virtuosic artist dies at 35, but by then is already famed. Former Stedelijk director Wim Beeren is a great enthusiast and in 1988 the Van Gogh Museum organizes a solo. But Erik Andriesse shows his work in less conventional places too, amongst which at two Dutch fortresses. Nowadays his oeuvre is represented in numerous museum and private collections. From the latter the Kunstfort presents a selection of rarely shown work.
 
Festive opening on Sunday 19 March. Opening speech 15.30 followed by sounds from Erik Andriesse’s music collection, played by Arif
 
 
With thanks to Stichting Erik Andriesse