English
Kunst

Tamar Harpaz - March Madness - 19.03-04.06.2017

Tamar Harpaz – March Madness
19.03 – 04.06.2017

 
Kunstfort bij Vijfhuizen presenteert deze lente Tamar Harpaz – March Madness. In deze tentoonstelling reageert de kunstenaar op de betonnen structuren van het fort. Met behulp van geluiden en alledaagse objecten transformeert ze iedere kamer tot een ‘instrument’. Tezamen vormen de ruimtes een spookachtig orkest van klanken, lichten, verbindingen en glasscherven. Het pulserende geluid van slaande trommels en het waaien van de wind echoot door de historische gangen, alsof het fort voor eeuwig achterna gezeten wordt door haar vroegere militaire bestemming.
 
Tamar Harpaz (Israël, 1979) voltooide eind 2016 haar residentie op de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Met haar installaties ensceneert ze spanningsvolle momenten die geen werkelijke situatie nabootsen, maar eerder een idee of sensatie vangen. March Madness suggereert de voortdurende aanwezigheid van het militaire, zonder te onthullen waar dit ‘m precies in zit.
 
Feestelijke opening op zondag 19 maart. U bent welkom vanaf 15.00. Openingswoord om 15.30 samen met de opening van Erik Andriesse – Dode Dierentuin

Tamar Harpaz – March Madness
19.03 – 04.06.2017

 
Kunstfort bij Vijfhuizen is pleased to present Tamar Harpaz – March Madness. For this site-specific exhibition the artist tracks the concrete structures of the fort. Employing sound and everyday objects, Harpaz transforms each room into an instrument. Together the spaces become an eerie orchestra of tones, lights, wires and glasses. The noise of pulsing percussions and blowing wind resonates through the historical corridors, recalling ghosts of the fort’s intended military purpose.
 
Tamar Harpaz (Israel, 1979) finished her residency at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in 2016. Her installations stage neverending moments of suspense that do not imitate an actual situation, but rather capture a certain sensation or idea. March Madness suggests the haunting presence of the military without revealing wherein this is located.
 
In collaboration with composer Asaf Hazan
 
Festive opening on Sunday 19 March from 15.00 onwards. Opening speech 15.30 combined with the opening of Erik Andriesse – Dode Dierentuin
 

Tuesday 30 May 17.00 lecture by Fadwa Naamna (Palestine, 1985), curatorial programme participant – De Appel, about: Art and curating in the seaming lines of conflict zones
 

With thanks to Stichting Stokroos
Tamar Harpaz is supported by the Artis project grant