English
Kunst
×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 64 niet laden

Hans van Houwelingen: Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen

Op de omwalling rondom het Kunstfort bij Vijfhuizen heeft beeldend kunstenaar Hans van Houwelingen een 400 meter lang pad van oude grafstenen aangelegd: Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen.

Van Houwelingen doelt hiermee op het bijzondere feit dat er bij de verdediging van dit militaire verdedigingsbolwerk, -voorzover officïeel bekend-, door het Nederlandse leger nooit strijd is geleverd.

De oorspronkelijke functie van het Kunstfort maakt van dit smalle pad een sluipweg. Het pad van gerecyclede grafstenen biedt als het ware alsnog een plek aan de dood. Zoals het fort gerecycled is om de kunst te dienen, zo wordt de dood ‘gerecycled’ om zich bij de geschiedenis van het fort te voegen.

Het werk werd geopend in mei 2009.

Donatiestop
Gedurende de loop van het project werden er door 'donateurs' grafstenen aangeboden aan het Kunstfort bij Vijfhuizen. Nu de laatste fase is afgerond, is het project voorzien van voldoende grafstenen.

 

Hans van Houwelingen
"Een paar jaar geleden werd ik geconfronteerd met de efficiëntie van de dood. In korte tijd bezocht ik het verzorgingstehuis dat mijn moeder snel en effectief verwerkte en kreeg te maken met de Nederlandse dodeneconomie die slechts het huren van een graf voor tien of twintig jaar toestaat en onherroepelijk de eeuwige rust beëindigt als de huur daarna niet opnieuw wordt opgebracht. De dood, dat eeuwige mysterie, die onuitputtelijke inspiratiebron van leven en kunst, is evenzeer een niets ontziend markt product.

Dood zijn is duur. Het is daarom meestal snel afgelopen met de dood. Het rust zacht op veel grafstenen is maar zeer betrekkelijk. Geen dood is zeker tegenwoordig. Wat betekent het moment waarop de dood ophoudt te bestaan? In het licht van die gedachten ben ik begonnen een Sluipweg aan te leggen waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen. Op de oude geschutswal rondom negentiende eeuwse Kunstfort bij Vijfhuizen is een pad aangelegd van honderden graf stenen, afkomstig van geruimde graven. De afgelopen drie jaar hebben nabestaanden deze grafstenen hiervoor ter beschikking gesteld. Al die mensen overhandigden een persoonlijk monument om het te recyclen tot één groot kunstwerk dat de aandacht vestigt zowel op de dood, als op zijn afwezigheid."

Zie voor meer informatie: www.hansvanhouwelingen.nl