English
Kunst
 
 
×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 64 niet laden
JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 543 niet laden

Kunsttentoonstelling:

STELLINGNAME

Water, Land & Innoverend Erfgoed
7 april t/m 23 juni 2013

Finissage & 24uurs-programma: za 22 & zo 23 juni

Kunstfort bij Vijfhuizen opent het seizoen 2013 met Stellingname. Een kunstmanifestatie waarin kunstenaars, lokale kenners en wetenschappers samenwerken om nieuwe posities te ontwikkelen in onze omgang met water, landschap en innoverend erfgoed.

Dag van de Architectuur: 24 uur Stellingname

& finissage tentoonstelling
za 22 & zo 23 juni 2013

Terwijl dag en nacht elkaar afwisselen, zijn er gebouwen waar altijd leven is, zo ook alle waterwerken (sluizen, gemalen, dijken,duikers, hevels etc) in de polder en het Kunstfort bij Vijfhuizen tijdens 'Stellingname'. Ze kennen geen openings- en sluitingstijden; ze bewijzen de stad en de mensen een dienst. Ook het historische Fort bij Vijfhuizen was zo'n gebouw dat 24 uur dienstdeed.

Het PolderArchief

Polderverhalen uit de Haarlemmermeer; Stellingname-kunstenaar Marjolijn Boterenbrood verzamelt ze:

Simone's kaplaars die in de modder blijft steken, bagger die stinkt als de hel; dronken Dirk die met z'n kop naar beneden in de sloot viel en onder het slijk eruit kwam; knikkers maken van de klei en het paard van de dokter kreeg houten klompen aangemeten anders zakte hij te ver in de modder weg.

Satellietbus in uw buurt!

Voor haar werk Mapping Delta-Land roept kunstenaar Marjolijn Boterenbrood alle bewoners van de Haarlemmermeer op om foto’s in te zenden. Deze foto’s komen in het 'polderarchief' van Mapping Delta-land. De foto's kunt u digitaal sturen naar , o.v.v. 'Polderarchief' of langsbrengen bij het Kunstfort om ze in te laten scannen. Daarnaast gaat Marjolijn de polder in met haar Satellietbus, om uw polderverhalen te verzamelen.

Jacqueline Verhaagen

Vloeibaar Land

Kunstenaar Jacqueline Verhaagen ziet de polder als een kneedbaar landschap dat steeds aangepast  wordt aan de behoeftes van de tijd. Haar project Vloeibaar Land gaat over onze relatie tot het steeds veranderende waterlandschap. Haar onderzoek richt zich op de onderhuidse poëzie van een landschap waar de utiliteitsgedachte en de triomf van de techniek de boventoon voeren.

www.jacquelineverhaagen.nl

Francois Lombarts

Ik wil inpolderen!

Als een vorm van fysiek denken verkent ontwerper Francois Lombarts de polder zwemmend om de identiteit bloot te leggen. Hij dringt door in alle waterwegen die als aders en haarvaten het leven van deze polder definiëren. Kanalen, sloten en greppels vormen samen met zijn eigen fysieke beperkingen en de functionele barrières in de polder zijn Hollandse werkterrein.

www.francoislombarts.com

Bram Vreven

Vloei / Flow - 1

Tijdens Stellingname laat Bram Vreven een werk zien dat bestaat uit vierentwintig met water gevulde buizen die om hun eigen as draaien. Vreven stelt zich de vragen: Welke vormen kan bewegend water aannemen? Hoe ontstaan rimpelingen, stromingen en golven? Verlopen deze bewegingspatronen chaotisch of is er een orde in aan te brengen? Valt die ene mooie rimpeling nog een keertje over te doen? Zijn sommige patronen reproduceerbaar of wellicht zelfs kloonbaar? In zijn zoektocht naar antwoorden, bouwde hij uiteenlopende testopstellingen waarin de bewegingsmogelijkheden van water centraal stonden..

www.bramvreven.com

Marjolijn Boterenbrood

Mapping Deltaland

Kunstenaar Marjolijn Boterenbrood legt in haar project de relatie tussen deze polder en andere extreem natte plekken op de wereld. Ze vergaart zintuigelijke ervaringen voor een ruimtelijke en gelaagde polderplattegrond.

www.marjolijnboterenbrood.nl

Jan de Graaf

Grenslandschap - op het kruispunt van de getrainde tred en het geschoolde oog

Stedenbouwkundige Jan de Graaf beschouwt de Stelling van Amsterdam als grenslandschap: borderscape. Samen met Robert Schutte onderscheidt hij een aantal borderscapes. Bijvoorbeeld de reeks Fort Vijfhuizen, Fort Amsterdam, Fort Europa. Hun omvang verschilt, hun functie is gelijk: bewaking. Het materiaal van grensgebergten elders in Europa is anders dan dat in waterrijke laaglanden, maar de bezigheid ter plekke blijkt gelijk: observatie.
Jan werkt samen met stedenbouwkundige Robert Schütte.

Ronald Boer

Brak Water, Zilt Land. Zoutbelasting of de prijs van het inpolderen

Landschapsarchitect Ronald Boer stelt met zijn project de prijs van het inpolderen ter discussie. Met zijn Mobiel Zout Laboratorium transformeert hij - in wisselwerking tussen bewoners en landschap - de verzilting van de polder van onzichtbaar naar tastbaar.

www.ronaldboer.com

Sjaak Langenberg

Veldbedden in de polder

Kunstenaar Sjaak Langenberg strandde 24 uur op Schiphol en bracht een slapeloze nacht door in een luxe hotel op de luchthaven. Kan dat niet anders? vroeg hij zich af. De natuur rondom een luchthaven kan verlangens aanwakkeren. Daar zie je de eerste palmboom als aankondiging van het verblijf op een tropisch eiland. Of het is juist het laatste stukje polder dat je ziet voordat je huiswaarts keert. Reizigers komen zelden terecht in de directe omgeving van luchthavens in tegenstelling tot (invasieve) exoten die zich verspreiden in de directe omgeving van havens (via ballastwater), of planten en dieren die via luchthavens een onverwachte bestemming bereiken.
Langenberg bepleit ‘veldbedden’ in de Haarlemmermeerpolder die gestrande reizigers op Schiphol naar een onverwacht reisdoel brengen.

www.sjaaklangenberg.nl

Bram Esser

Dwaaltochten door Schiphol

Schrijvend filosoof Bram Esser ziet zichzelf als ontdekkingsreiziger van het alledaagse. Hij schreef een manifest voor langzaam reizen in onze technologische cultuur. Schiphol staat symbool voor deze cultuur. Ooit was men in de Haarlemmermeer bang voor de Waterwolf, nu is het de geluidsgolf van Schiphol die op afstand moet worden gehouden met vier meter hoge dijken. Schiphol noemt zichzelf een stad, maar wat voor stad is het dan precies? De impact van deze stad op haar omgeving is niet gering, toch mag niet iedereen zomaar naar binnen. Bram Esser gaat proberen in te burgeren in deze 'verboden stad'. Hij doet verslag via zijn blog en maakt een kaart waarop de dwaaltochten zijn af te lezen.

www.bramesser.com

Review: Stellingname

De zeespiegel stijgt, het land klinkt in, de zout/zoet water balans raakt verstoord en rivieren zijn te droog of te vol. Onze relatie met water en land in verleden, heden en toekomst is een zaak van iedereen. Stellingname gaat over het bevragen van onze relatie met land en water en is een open uitnodiging voor dialoog.