English

woensdag 02 oktober 2013 13:45

Evenement: Kunstlijn Haarlem 2013

2 & 3 november 2013
Gratis entree!

Het Kunstfort bij Vijfhuizen is weer een van de deelnemende exposanten met:

Landschappen in olieverf

Tot en met woensdag 22 december

Anja de Zanger en Frank Drost volgden beiden de opleiding Tekenen & Schilderen (1995 – 1999) aan de Wackers Academie, een klassieke academie voor figuratieve kunst, te Amsterdam. Zij volgden lessen bij onder andere Sam Drukker, Maarten Welbergen, Marieke Molenkamp en Frank Leenhouts. Onderwerp van hun werk is de zichtbare wereld en het omvat meerdere genres.

maandag 09 september 2013 10:12

Finissage: Open City Dialogues

za 28 & zo 29 september 2013
van 10:00 tot 18:00uur

Ter afsluiting van de tentoonstelling Open City presenteert het Kunstfort een speciaal finissage-programma: Open City Dialogues; een programma in samenwerking met Alice Smits.

Het wordt een weekend met workshops, presentaties, excursies en debatten. Daarin zullen kunstenaars, curatoren, theoretici en beleidsmakers hun visies geven op de rol die kunst kan spelen in de openbare ruimte.

Aanmelden voor dit programma gaarne uiterlijk 26 september, via !!!

woensdag 04 september 2013 09:41

Open Monumentendagen: Macht & Pracht

Zaterdag 14 & zondag 15 september 2013

In september openen veel forten van de Stelling van Amsterdam hun deuren met extra activiteiten. September is ook de maand van de Open Monumenten-dagen, dit jaar op 14 & 15 september. Tijdens de Open Monumenten-dagen biedt het Kunstfort:

  • Gratis entree tot de kunsttentoonstelling Open City
  • Vrij toegankelijke rondleidingen op zaterdag én zondag tussen 14:00 en 16:00u.
  • Extra lange openingstijden, namelijk van 10:00 tot 17:00 uur

Vrijdag 13 september 2013
van 16:00 tot 18:00 uur

Scheidend wethouder van Dijk zegt het steeds – “Er is zoveel om trots op te zijn in de Haarlemmermeer”. Een Unesco Werelderfgoed-site als het Kunstfort bij Vijfhuizen hoort daar zeker bij.

Te vaak nog, vertellen bezoekers uit de Haarlemmermeer dat ze het complex niet kenden en heel positief verrast zijn over deze broedplaats van creativiteit en ondernemerschap. De locatie bekendheid geven in de regio en elkaar vinden in (cultureel) ondernemerschap, zijn voor het Kunstfort redenen tot het organiseren van een kennismakingsdag, specifiek voor het bedrijfsleven.

maandag 15 juli 2013 00:00

Artist in Residence: Sil Krol

Zomer 2013

Gedurende deze zomer verblijft beeldend kunstenaar Sil Krol bij het Kunstfort als Artist in Residence. Sil Krol is deelnemer aan de lopende tentoonstelling Open City, en zal tijdens zijn verblijf één van de werken voor deze tentoonstelling realiseren. Wellicht treft u de kunstenaar aan het werk aan zijn project bij uw bezoek aan het fort.

Over het werk van Sil Krol
De openbare ruimte is een belangrijk thema in het werk van Sil Krol. In 2012 startte hij het doorlopende project Platforms for Civil Resistance, waarin kwesties over publieke ruimte, de protesterende burger en heersende macht bevraagd worden. Het project is ontstaan op basis van een onderzoek dat Krol deed voor zijn afstudeerwerk bij het Sandberg Instituut, naar de concrete verschijningsvormen van parlementen, platformen voor debat, en volksprotest in verschillende samenlevingen. Hoe beïnvloeden architectonische constructies het gedrag en de verhoudingen tussen burgers en overheden in het democratisch proces? 

Andere lijnen die in het werk van Sil Krol te volgen zijn, hebben betrekking op de bredere invulling van 'onze' publieke ruimte. Hoe wordt die ingericht, wat is de betekenis van de objecten die we in de openbare ruimte aantreffen en hoe worden we, als gebruikers van de ruimte, daardoor beïnvloedt?

Mobiel Forum voor de Haarlemmermeer
Voor de tentoonstelling Open City deed Sil Krol aan de hand van een schaalmodel zijn voorstel voor het project Mobiel Forum. Gedurende de tentoonstellingsperiode wordt het  werk ontwikkeld tot een rijdend multifunctioneel platform met een podium, tribune, onderzoeksplatform en ook een kleine presentatieruimte.

Op zoek naar lokale kwesties zal het Mobiel Forum deze zomer verschillende dorpskernen in de Haarlemmermeer aandoen om bewoners een podium te bieden voor het uitspreken van conflicten die spelen met betrekking tot het gebruik en de indeling van de openbare ruimte. Mobiel Forum geeft, in samenwerking met bewoners en verenigingen, ruimte aan debatten en manifestaties waarin conflicten zonder bemiddeling van officiële instanties in de openbaarheid gebracht worden. Middels Mobiel Forum ontstaat zo een experiment met de processen van directe democratie.

De door Haarlemmermeerse burgers besproken kwesties worden in kaart gebracht, en zijn tijdens de openingstijden van de tentoonstelling te zien in de presentatieruimte van Sil Krol en ook daarbuiten, op het Mobiel Forum zelf.

woensdag 03 juli 2013 00:00

Tentoonstelling: Open City

Kunsttentoonstelling:

OPEN CITY

7 juli t/m 29 september 2013

Finissage-programma Open City Dialogues
op za 28 & zo 29 september 2013

Het Kunstfort bij Vijfhuizen nodigt u deze zomer graag uit voor de zomertentoonstelling Open City. In Open City staat de openbare ruimte centraal: de plaats waar mensen samen komen en democratie gestalte krijgt.

Pagina 4 van 21